20 nových řídících v roce 2022 a nový navigační systém brzy v provozu

19. ročník jednání s leteckými dopravci a odbornou veřejností se uskutečnil 3. listopadu 2021 ve středisku řízení letového provozu v Jenči u Prahy. Na setkání vystoupil generální ředitel ŘLP Jan Klas, výkonný ředitel útvaru finančního Radovan Okenka, ředitel divize ATM Marek Dočkal, ředitel sekce provozní ÚCL Vítězslav Hezký a flow analytik Otto Olej. Konference byla zaměřena na představení prognóz z oblasti řízení letového provozu s důrazem na post-pandemický vývoj.

Úvodního slova se ujal Richard Klíma, vedoucí komunikací ŘLP

 

Qatar Airways jedničkou nad ČR

Prostor nad ČR využívala v roce 2021 nejvíce letecká společnost Qatar Airways s celkovým podílem 9,9% a s nejnižším propadem oproti roku 2019 (-25,5%), následuje Turkish Airlines 9,4% (-34,4%) a na třetí pozici je pak Wizz Air s 6,9% (-57,8%). TOP 5 tabulka níže.

Srovnání TOP dopravců využívajících služeb ŘLP

 

Propastný rozdíl v EU

Průměrný provoz v rámci EU se oproti roku 2019 pohybuje na 81%. Bohužel Česká republika se tomuto číslu prozatím zdaleka nepřibližuje. S denním provozním průměrem 1 446 letů se dostává na 61% oproti roku 2019. Důvody takto velkého rozdílu jsou dle zástupců ŘLP úplná absence vnitrostátní letecké dopravy, využívání přímých letových tratí s ohledem na aktuální dostatek kapacity v Německu a Rakousku a změny a dostatek kapacit na tratích přes Atlantik do severoamerických destinací. Mezi další zásadní kroky, které mohou ovlivnit čísla směrem nahoru je datum 8. listopadu, den kdy se pro občany Evropské Unie opět otevřou hranice USA bez nutnosti 14 denního pobytu mimo schengenský prostor.

Jan Klas, generální ředitel ŘLP

Aktuální provozní výkony ČR vs. EU

 

Jak přežít?

Propad provozu nad ČR se samozřejmě musel promítnout do hospodaření podniku a bylo nutné přistoupit i k nepopulárním krokům v podobě zkracování úvazků a propouštění. Strategickým rozhodnutím pak zcela jistě bylo zachovat stav řídících letového provozu a techniků, u kterých ke snižování počtů nedošlo. Reorganizace a racionalizace přinesla úspory ve výši 103 mil. Kč ročně. Finanční pomoci se dostalo i od státu v podobě půjčky ve výši 500 mil. Kč s návratností od roku 2028. Dopad měla krize i na investice v rámci podniku ŘLP. Aktuálně se počítá s realizací pouze těch nejdůležitějších projektů se strategickým významem. Tento krok přinesl úspory 350 mil. Kč.

Strategie podniku ŘLP 2021+

 

Rozvoj a investice do budoucnosti

Přes veškeré problémy se i nadále pracuje na několika rozvojových projektech. Mezi ty nejdůležitější patří NEOPTERYX – TOP SKY. Jedná se o hlavní systém pro řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru, který dodává francouzská společnost Thales za téměř jednu miliardu korun. Aktuálně je přechod na nový systém naplánován na únor 2022. V testovacím režimu je tento systém již nyní. Projekt FRACZECH (Free Route Airspace v ČR), který od února 2021 umožňuje plánovat lety po volných tratích a tím zkracovat vzdálenost, letovou dobu, zjednodušovat plánování a snižovat dopady letecké dopravy na životní prostředí, by se měl brzy rozšířit do projektu cross-border FRA (X-FRA), který umožní plánovat volné tratě napříč Evropou bez ohledu na státní hranice.

Rozvojové projekty a investice do budoucnosti

 

Obnovení výcviků v roce 2022

Pozitivní zprávou bylo znovuobnovení výcviku a nábor nových řídících letového provozu. Celkem by se mělo jednat o 8 žáků pro přibližovací středisko Praha a 12 žáků pro oblastní středisko Praha. Výcvik by měl začít probíhat v květnu a prosinci 2022. Aktuálně má podnik Řízení letového provozu ČR 950 zaměstnanců, z toho je 597 provozní personál.

Marek Dočkal, ředitel divize ATM o problematice plánování

Otto Olej, flow analytik hovořil o problémech při plánování tratí

Velice zajímavé ukázky špatného plánování

Radovan Okenka, finanční ředitel ŘLP

Vítězslav Hezký, ředitel sekce provozní ÚCL

Děkujeme ŘLP za pozvání a už teď se těšíme na 20. ročník

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Hide picture