Humanitární lety pro Ukrajinu aneb „Letadla pomáhají“.

TISKOVÁ ZPRÁVA: 9. 3. 2022

Humanitární lety pro Ukrajinu aneb „Letadla pomáhají“.

Nejaktuálnější informace naleznete buď na webové stránce muzea: https://www.muzeum-kunovice.cz/novinky/

Skupina pilotů kolem Marka Vašťáka se rozhodla, že nechce jen přihlížet současné humanitární krizi.
Vymysleli proto plán, jak přispět tím, co umí nejlépe – tedy létáním. Připravili dva vrtulníky (Sikorsky
S-76 a Bell 206) a jeden turbovrtulový letoun (Let L-410) pro urychlenou přepravu humanitárního
materiálu, jako jsou léky a zdravotnický materiál, směrem k ukrajinsko-slovenským hranicím a převoz
seniorů, dětí, raněných a hendikepovaných opačným směrem. K projektu se následně připojily také
Charita Uherské Hradiště, která zajišťuje materiální podporu, Letecké muzeum v Kunovicích, které
pomáhá s organizací akce, Český červený kříž, který zajišťuje součinnost přímo na hranici, a další
organizace.

„Jsme v kontaktu také s představiteli organizací a samospráv přímo na Ukrajině a máme na naši
aktivitu z ukrajinské strany velmi pozitivní reakce,“ říká iniciátor celé akce Marek Vašťák. „Dopravní
situace u hranic s Ukrajinou i přímo na Ukrajině je velmi komplikovaná. Díky tomu, že jsme
s materiálem schopni přiletět až k ukrajinské hranici, dokážeme zajistit přepravu například léků
z Česka do Kyjeva v horizontu 24 hodin, tedy podstatně rychleji, než kdyby se pohybovaly pouze po
zemi. Také jsme schopni velmi pružně reagovat na změny požadavků organizací přímo na hranici.
Situace se tam totiž neustále mění,“ dodává.

Pokud máte vrtulník a chcete se zapojit, pište na: marekvastak@seznam.cz (tel: +420 777 003 245)

V souvislosti s akcí byly také připraveny účty, kam mohou lidé na humanitární lety přispívat. Doteď
totiž cesty k ukrajinským hranicím platili piloti pouze ze svých kapes. „Peníze půjdou výhradně na
palivo a nezbytné náklady. Další náklady na provoz vrtulníků a letadla, jako například náklady na
údržbu, budou i nadále na jejich provozovatelích,“ vysvětluje Martin Hrabec z Leteckého muzea
v Kunovicích. Lidé mohou přispívat buďto na transparentní účet zřízený Charitou Uherské Hradiště č.
289917492/0300, s variabilním symbolem 333, nebo na další účet projektu Letadla pomáhají č.
6006854389/0800, taktéž s variabilním symbolem 333. Podle Hrabce půjdou všechny vybrané peníze,
které se nevyužijí pro humanitární lety, na další pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům v režii Charity.
„Velmi nám také pomohlo, že některá letiště, například v Kunovicích, Brně, Ostravě či v Popradu, nám
odpustila poplatky za přistání, za což jim patří veliký dík, protože nejsou levné a výrazně tak klesly
náklady za jednotlivé lety,“ dodává Marek Vašťák.

Akci mohou lidé podpořit také materiálně, a to dodávkou trvanlivých potravin, léků, zdravotnického
materiálu, teplého oblečení a kempingového vybavení přímo do sídla Charity Uherské Hradiště na
Velehradské třídě.

Potraviny: konzervované a trvanlivé potraviny, kojenecké výživy, těstoviny, cereálie, mléčné směsi, mouka, svačiny připravené ke konzumaci, energetické tyčinky, nápoje (balená voda neperlivá)

Lékařské potřeby: sterilní lékařský materiál, lékárničky/autolékárničky, škrtidla, sterilní ubrousky, obvazový materiál, dezinfekce, léky (na rychlé zastavení krvácení)

Číslo transparentního účtu Charita Uherské Hradiště: 289917492/0300, variabilní symbol: 333 Finance na něj připsané budou použity pouze na úhradu nákladů spojených s projektem „Letadla pomáhají“.

Nejaktuálnější informace naleznete buď na webové stránce muzea: https://www.muzeum-kunovice.cz/novinky/
nebo na Facebooku https://www.facebook.com/Letadla-pom%C3%A1haj%C3%AD-101097762542681

 

 

Vážení, dovolte nás Vás informovat, že už při prvním letu k ukrajinským hranicím v rámci dobrovolnického projektu „Letadla pomáhají“ se ve spolupráci s Červeným křížem, Charitou Uherské Hradiště a dalšími podařilo dostat zásilku humanitárního materiálu do Kyjeva za necelých 24 hodin. K dispozici máme dva dopravní vrtulníky (Sikorsky S-76 a Bell 206) a jeden dopravní letoun L-410 Turbolet. Vrtulníky a L-410 obsluhují naši čeští profesionální piloti.

Jedná se o iniciativu soukromých osob a z aktuálních vlastních zdrojů můžeme tuto akci udržet v chodu maximálně 2 týdny. Proto bychom chtěli požádat také veřejnost a lidi, kterým dává tato rychlá doprava smysl, o finanční podporu na transparentní účet, ze kterého bylo následně hrazeno palivo, letištní poplatky, služby ŘLP a případně další náklady spojené s projektem. Letiště Kunovice, Ostrava, Brno a Poprad již pro tyto lety letištní poplatky odpustily. Děkujeme!

Aktuálně se v kooperaci s humanitárními organizacemi a ukrajinskou stranou snažíme dostat humanitární pomoc velmi rychle nejen za bezprostředně za hranice, ale do nejvíce postižených oblastí (Kyjev, Charkov, Žytomir, Mariupol) a na cestě zpět pak zajistit přepravu osob (primárně zraněné, matky s dětmi a imobilní osoby) dle požadavku Červeného kříže na mezinárodní letiště do Košic, Popradu případně či do Rzeszova v Polsku i přímo do ČR (Ostrava, Brno, Kunovice). Doba letů je plánována dle vzdáleností na cca 20-60 minut.

Nabízíme rychlou přepravu speciálního či drahého zdravotnického materiálu (Kunovice – Vyšné Nemecké cca 1,5 hodiny letu). Tak, abychom dosáhli při omezené nosnosti a vzhledem k nákladům co nejvyšší efektivity. Technické parametry přepravy: Sikorsky S-76B – užitečná hmotnost do 1000 kg nebo 10 osob Bell 206 – užitečná hmotnost 400 kg nebo 5 osob L-410 UVP – užitečná hmotnost hmotnost 1000 kg nebo 17 osob

Číslo transparentního účtu Charita Uherské Hradiště: 289917492/0300, variabilní symbol: 333 Finance na něj připsané budou použity pouze na úhradu nákladů spojených s projektem „Letadla pomáhají“.

V případě, že bude muset být projekt ukončen a na účtu zůstanou nevyčerpané finance, tak budou využity Charitou Uherské Hradiště na další pomoc obyvatelům Ukrajiny. Budeme potřebovat pomoc a koordinaci s dotčenými organizacemi: – Policie, Celní zpráva, Cizinecká policie – Charitativní organizace – koordinace, distribuce a dovoz materiálu, informace o ubytovacích kapacitách. – Údaje o aktuálních ubytovacích kapacitách na Uherskohradišťsku. – Kontakty na konkrétní pověřené osoby, se kterými je možné operativně koordinovat akutní situace. – Propagaci – V případě přepravy ukrajinských osob do Kunovic, zajistit jejich převoz do ubytování. Co bychom teď potřebovali přepravit do postižených oblastí.

A) Prioritně potraviny – konzervované a trvanlivé potraviny – kojenecké výživy – těstoviny – cereálie – kojenecká výživa – mléčné směsi – mouka – svačiny připravené ke konzumaci – energetické tyčinky – nápoje (balená voda neperlivá)

B) Sterilní lékařský materiál  lékárničky/autolékárničky  škrtidla  sterilní ubrousky  obvazový materiál  dezinfekce  léky (na rychlé zastavení krvácení)

Sběrné místo najdete v Charitě Uherské Hradiště na adrese Velehradská třída 247, Uherské Hradiště vchod – zadní strana budovy nezvoňte, vejděte. Materiál můžete označit jako “Letadla pomáhají” nebo jen “LP” Budeme rádi, když vaše zásilky budou co nejlépe zabaleny, aby se s nimi snadno manipulovalo a nezabíraly moc místa. Ušetříte tím práci dobrovolníkům. Chtěli bychom také vědět, co bychom mohli udělat pro Vás. Snahou je rychlá, smysluplná a efektivní pomoc těm nejpostiženějším. Zdvořile prosíme o předání na patřičná místa k posouzení a případné o finanční podporu.

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! Tým projektu Letadla pomáhají Kontaktní údaje: Marek Vašťák, hlavní organizátor a pilot vrtulníku S-76, tel: +420 777 003 245, email: marekvastak@seznam.cz Martin Hrabec, koordinátor Kunovice, tel: +420 602 749 358, hrabec@muzeum-kunovice.cz

 

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Hide picture